Bugli stödjer Childhood igen och deltog i prisutdelning

Även i år skänkte Bugli en julgåva för att stödja barnrättsorganisationen Childhoods arbete för att förebygga och förhindra att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Bugli var närvarande när Childhood den 9 december avrundade sitt 20 års-jubileum. I närvaro av H.M. Drottning Silvia och Prinsessan Madeleine delades det nyinstiftade Childhoodpriset ut. Detta pris kommer nu att delas ut årligen till människor som i sitt dagliga arbete, och bortom rampljuset, visar stort personligt engagemang för att hålla barn trygga.