Grattis Geoff!

Varmt grattis säger vi till vår kollega Geoff Cooper, som sedan den 11 december 2019 får bära yrkestiteln Auktoriserad translator från svenska till engelska. För att bli auktoriserad translator fick Geoff genomgå och klara Kammarkollegiets yrkesprov med mycket högt ställda krav. Provet består av tre delprov, där tre olika texter ska översättas: en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt.