Grattis Jeff!

Varmt grattis säger vi till vår kollega Jeff Skinner, som sedan den 12 november 2018 får bära yrkestiteln Auktoriserad translator från svenska till engelska. För att bli auktoriserad translator fick Jeff genomgå och klara Kammarkollegiets yrkesprov med mycket högt ställda krav. Provet består av tre delprov, där tre olika texter ska översättas: en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt.