Våra inhouse-översättare diskuterar och
granskar varandras översättningar.

Från början var The Bugli Company specialiserat enbart på skribenttjänster och översättning från svenska till engelska. Med tiden har verksamheten utökats till översättning från engelska till svenska.

Bugli förmedlar även översättningar inom många andra språkkombinationer, i samband med kontrollerade, ofta auktoriserade frilansöversättare.

Översättning av finansiella texter

 • Information till investerare
 • Finansiella publikationer
 • Årsredovisningar
 • Delårsrapporter
 • Policydokument
 • Olika former av avtal
 • Pressmeddelanden
 • Prospekt till börsnoteringar/börsintroduktioner
 • Informationsblad
 • Finansiella bestämmelser
 • Bolagsordningar
 • Redovisningar och riktlinjer
 • Redovisningsprinciper

Marknadsföring och kommunikation

 • Hållbarhetsrapporter
 • Tidskrifter/Tidningar (interna och externa)
 • Varumärkesriktlinjer
 • Broschyrer
 • Internkommunikation
 • Presentationer
 • Pressmeddelanden
 • Rapporter
 • Sociala medier/bloggar
 • Webbinarier
 • Webbplatser