Buglis sätt att översätta upplevs som ett
enormt kundvärde av börsbolagen.

Åtta av Buglis översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet, för översättningar från svenska till engelska och vice versa. Våra djupgående kunskaper inom en lång rad branscher, vårt skickliga team av anställda översättare och vår personliga service är det som skiljer oss från traditionella översättningsbyråer.

Alla våra översättningar genomgår en kvalitetsgranskning som görs av en annan medlem i teamet med expertkunskaper inom området innan texten levereras till kunden. Slutprodukten ska alltid uppfattas som om den vore framtagen på målspråket.

Vi är medvetna om behovet av sekretess och behandlar samtliga uppdrag med yttersta diskretion. På kundens begäran skriver berörda översättare på era egna sekretessavtal.

De börsnoterade företagen har förstått att korrekta språkliga översättningar är extremt viktiga för hur deras varumärken upplevs utomlands. De är måna om sitt samlade kundvärde och att det ska uppfattas korrekt på deras kanske viktigaste marknad – exportmarknaden, men även bland ägare och investerare.

”The Bugli Companys sätt att översätta upplevs som ett enormt kundvärde av börsbolagen. De översatta årsredovisningarna håller en lika bra kvalitet som årsredovisningar som är skrivna direkt på engelska.”

Donald Hughes, Senior Advisor till The Bugli Company.