Underbiträde Huvudkontor Typ av underbiträde
Microsoft AB Sweden Systemleverantör
Visma AB Sweden Systemleverantör
SoftOne AB Sweden Systemleverantör
memoQ Ltd. Hungary Systemleverantör
byBrick Operations Sweden Systemleverantör (hosting)