Våra tjänster

På Bugli är vi specialiserade på översättning och språkgranskning av finansiella texter och företags­kommunikation.

Översättning

Översättning

Vi erbjuder välgjorda, professionella översättningar till svenska och engelska. Genom ett nätverk av noggrant utvalda frilansare erbjuder vi även översättningar till och från andra globala språk. Utgångspunkten för all översättning är att förstå kundens tjänster, produkter, språk och terminologi.

Bok med språk

Språkgranskning

Alla översättningar som görs på Bugli granskas av någon annan i teamet. Vi erbjuder även språkgranskning som en separat tjänst till kunder som vill göra en kvalitetskontroll av egna texter. Att undvika små fel från början gör stor skillnad för ditt budskap. Det är där Bugli kan hjälpa ditt företag.

Finansiella texter

 • All kommunikation kring investerarrelationer (IR)
 • Årsredovisningar
 • Delårsrapporter
 • Pressmeddelanden
 • Prospekt
 • Avtal

Företagskommunikation

 • Hållbarhetsrapporter
 • Broschyrer
 • Internkommunikation
 • Presentationer
 • Webbsidor