Kunder från alla segment på den svenska börsen.

En fråga vi ofta får från kunder som står i begrepp att anlita oss är: ”Känner Bugli till min bransch?” Efter att i mer än 50 år ha arbetat med översättning för företag, myndigheter och organisationer i Sverige har vi samlat på oss erfarenheter från de flesta sektorer och branscher. Vi har i vår nuvarande portfölj kunder från nästan alla segment på den svenska börsen, och våra översättare håller sig à jour med de termer som används i de olika branscherna. Efter kundens önskemål använder vi naturligtvis era företagsspecifika termer.

Några av de många branscher vi arbetar med:

 • Tillverkningsindustrin
 • Skogsindustrin
 • Bankväsendet / Banker
 • Finans och försäkring
 • Teknik
 • Konsulttjänster
 • Medicinteknik
 • Läkemedelsindustrin
 • Fordonsindustrin
 • Telekommunikation
 • Bygg
 • Detaljhandel och e-handel
 • Hushållsapparater

Referenser

Ett urval av våra kunder: