Buglis historia som bildkollage, skapad av den
spanske konstnären Gabriel Asensio Castaneda.

Vi har använt oss av vår ägarledda affärsmodell de senaste 50 åren. Läs om bolagets utveckling nedan.

1964

Ralph W. Bugli, Senior Vice President vid Doremus PR Agency var ansvarig för PR och material på engelska åt svenska företag i den svenska paviljongen vid världsutställningen i New York. Ralph W. Bugli sade upp sig från Doremus i slutet av 1964 och grundade The Bugli Company Inc. i New York. En av företagets första svenska kunder var Skandinaviska Enskilda Banken.

1965

Samtidigt som Ralph W. Bugli arbetade åt kunder på den amerikanska marknaden, pendlade han till Stockholm för att hjälpa ett växande antal kunder. Bland de svenska kunderna fanns SEB, Alfa-Laval, Asea, Atlas Copco, Fläkt, LKAB, Swedish Match, Stora Kopparberg och Volvo.

1968–1973

Ralph W. Bugli utsågs till den första PR-chefen vid Ericsson och fick i uppdrag att bilda en kommunikationsavdelning. The Bugli Companys verksamhet fortsatte att växa i USA och Sverige. Två gånger i månaden reste Ralph W. Bugli till Stockholm för möten med de svenska kunderna. I början av den här perioden ombads han av Marcus Wallenberg att hjälpa till att skriva Ericssons årsredovisning på engelska.

1973–1976

The Bugli Company Inc. öppnade ett kontor i Stockholm, till en början med två anställda, för att kunna hjälpa Ralph W. Bugli lokalt och erbjuda tjänster åt den växande kundbasen. Det första kontoret låg på Artillerigatan 26.

I november 1976 registrerades The Bugli Company AB i Sverige.

1981–1988

The Bugli Company Ltd öppnade kontor på Regent Street i London, till en början med fyra anställda. The Bugli Company i USA, Sverige och London fortsatte att betjäna kunder på sina respektive marknader. Under 1987 fattades beslutet att lägga ner dotterbolaget i Storbritannien för att kunna fokusera på de växande skandinaviska marknaderna.

1988

Avtal tecknades med två anställda om en försäljning av dotterbolaget i Stockholm och ett fullständigt övertagande av det svenska dotterbolaget och det amerikanska moderbolaget under 1993. Fotosättningsavdelningen och den grafiska studion stängdes när beslutet att endast erbjuda språktjänster fattades. Beslut fattades också om att successivt lägga ner PR-verksamheten i USA.

1993

Chris Hurst och Gary Edwards tog formellt över hela kontrollen över The Bugli Company Inc. och dotterbolaget i Stockholm. Verksamhetens inriktning gick över från PR till översättning. Grundaren Ralph W. Bugli satt kvar som ordförande för The Bugli Company Inc. och ansvarade för verksamheten i Nordamerika.

1994

The Bugli Company AB flyttade under 1994 till Sibyllegatan 17, och personalstyrkan utökades.

2003

I slutet av 2003 gick Ralph W. Bugli bort vid en ålder av 90 år. Han var verksam i företaget ända fram till sin död.

Grundaren till en av Sveriges äldsta översättningsbyråer, Ralph W. Bugli.

2005–2010

Under 2005 tecknade Gary Edwards och Chris Hurst avtal om att sälja det svenska företaget till två anställda, Donald Hughes och Patrick Ronan.
De nya ägarna, de två auktoriserade översättarna Donald Hughes och Patrick Ronan, förfinade The Bugli Concept med tydliga processer och strukturer för hur man översätter finansiella texter som om de vore skrivna på engelska från början.

Donald Hughes och Patrick Ronan

2010

The Bugli Company AB flyttade från Sibyllegatan 17 till Luntmakargatan 22. Som svar på önskemål från många av kunder, började The Bugli Company erbjuda översättningar från engelska till svenska. The Bugli Company anställer två översättare från engelska till svenska.

2014

Ägarna till Bugli är själva professionella och auktoriserade översättare.

I och med Patrick Ronans beslut att gå i deltidspension tar en av medarbetarna, James Dowling, över som delägare i The Bugli Company. The Bugli Company börjar erbjuda översättningar inom andra språkkombinationer på begäran.

2015

Som svar på det växande antalet förfrågningar efter översättningar inom andra språkkombinationer grundade The Bugli Company dotterbolaget Dateline Translations Stockholm AB.

2017

Dotterbolaget Dateline Translations Stockholm AB integrerades med hela sitt tjänsteutbud i moderbolaget The Bugli Company.

2018

Donald Hughes minskar sin ägarandel i bolaget och blir Senior Advisor till Bugli. Tre anställda, Katie Nordström, Nick Haunton och John Lightowler, blir partner. James Dowling blir VD.