Här har vi sammanställt några tips som kan underlätta för er som beställer en översättning. Det lägger grunden till ett gott samarbete, så att det är tydligt för båda parter vad som är beställt. Det bör förtydligas att översättning är skriven text, till skillnad från tolkning som är muntlig. Bugli utför skriftliga översättningar.

KÄLLSPRÅK OCH MÅLSPRÅK

Från vilket språk till vilket språk vill ni ha er översättning? Buglis översättare, även anlitade frilansande, översätter endast till sitt modersmål, inte till sitt andraspråk. Ange även eventuell språkvariant, t.ex. brittisk eller amerikansk engelska.

MÅLGRUPP

Vem är översättningen avsedd för, vad ska måltexten användas till? Intern företagskommunikation, information till allmänheten, marknadsföring, pressmeddelande … det är viktigt att er text har rätt tilltal, anpassad efter branschspecialister eller oerfarna konsumenter.

ÄMNESOMRÅDE OCH VOLYM

För att få en översättare med rätt kompetens för textens ämne, skicka gärna med ett utdrag av texten som ska översättas vid förfrågan. Vi behöver också veta ungefär hur många ord eller sidor som ska översättas.

FORMAT OCH BEARBETNING

Vill ni enbart ha en text som återge innehållet eller ska det ingå layout eller copywriting? Skicka helst en tydlig originaltext som är digitalt redigerbar. Det underlättar för översättaren och sparar tid och pengar för er.

LEVERANSTID OCH PRIS

Hur snabbt behöver ni översättningen? Ibland går det att få extra snabb leverans mot expresstillägg, om översättaren arbetar övertid. När ni får en offert anges oftast ett pris +/- 10 procent, då det är svårt att bedöma exakt tidsåtgång i en kreativ bransch som översättning. Hos Bugli granskas alla översättningar rutinmässigt av en kollega och då behövs lite tid att införa eventuella förbättringar.

REFERENSTEXTER

Det är mycket värdefullt för en översättare att få tillgång till material om er produkt eller tjänst, exempelvis produktbroschyrer, länkar till webbplatser, företagsintern termlista, tidigare översättningar. Ibland behöver vi diskutera teknik eller termer med någon expert på ert företag/er myndighet.

FÖRDELEN MED BUGLI – VI ARBETAR SOM ER EGEN SPRÅKAVDELNING

Fördelen med att anlita Bugli är att vi, när det gäller språkkombinationerna svenska-engelska och vice versa är anställda översättare, som ni kan bygga upp ett långsiktigt samarbete med, till skillnad från de flesta översättningsbyråer. Hos Bugli granskas alla översättningar rutinmässigt av en kollega. Oftast arbetar samma översättare med vissa kunder och lär sig vilken stil och terminologi de vill ha.