Buglis språktjänster omfattar alltifrån korrekturläsning och språkgranskning till copywriting, copyöversättning och auktoriserade översättningar.

Ert budskap tjänar på att nå mottagaren i en korrekt form. Våra erfarna korrekturläsare och språkgranskare går igenom era affärstexter, rättar eventuella språkliga missar och kan också anpassa texten till den tänkta läsaren. Ni kan ange vilken typ av bearbetning ni vill ha.

Korrekturläsning är en snabbare genomgång där stavfel och grammatik korrigeras.

Språk- och textgranskning är grundligare och granskaren kan förfina ordval, stilnivå och målgruppsanpassa texttypen. Ett steg längre och vi hamnar i copywriting eller copyöversättning, om texten ska användas till reklam och marknadsföring.

Bugli utvecklar stilguider, erbjuder skrivtjänster, arbetar med InDesign och utför även auktoriserade översättningar åt privatpersoner.

Korrekturläsning innebär att man tar bort grammatik- och stavfel och liknande i en text. Detta är det avslutande skedet i skrivprocessen. Vi säkerställer att rätt terminologi för er bransch har använts, och att texten blir så läsvänlig som möjligt.

Ibland ber kunderna oss att språkgranska texter som de själva har skrivit. Med hjälp av vår språkgranskningstjänst kan vi utforma texten så att den verkligen förmedlar det önskade budskapet till den avsedda målgruppen. Dessa enspråkiga texter kan sedan översättas till andra språk.

Copywriting handlar om att förstå just er bransch och tonen inom ert företag, för att få fram ert budskap till mottagarna. Prata med oss om hur våra copywriting-experter kan hjälpa er att vässa budskapet.

Alla översättningar som görs på Bugli genomgår en granskning gjord av någon annan i teamet. Vi erbjuder även detta som en separat tjänst till kunder som vill göra en kvalitetskontroll av översättningar som har gjorts av andra. Det här är också en tjänst som är vanlig i slutet av processen med att översätta årsredovisningar för att säkerställa att ändringarna som har gjorts på originalspråket också har förts över till den översatta versionen.

Vi utvecklar även en stilguide och en ordlista för samtliga nya kunder där vi listar olika företags och organisationers preferenser vad gäller ordval och stilnivå, till exempel hur titlar, affärsområden och namn på produkter ska översättas, hur valutor ska anges och vilken ton man ska ha i olika former av texter.

Vi kan utveckla en stilguide för skriftliga dokument för internt bruk inom ert företag.

En sådan guide ger vägledning och svarar även på frågor angående olika stilval.

Den här sortens uppdrag görs i nära samarbete med en medlem av kommunikationsavdelningen på ert företag. Kontakta oss så berättar vi mer.

The Bugli Company kan hjälpa er om ni har texter skapade i Adobe InDesign som ni önskar få översatta. Om vi får InDesign-filerna får ni tillbaka innehållet översatt och klart i InDesign.

The Bugli Company erbjuder auktoriserade översättningar både från svenska till engelska och från engelska till svenska. Auktorisationen utfärdas av Kammarkollegiet.

För att göra en auktoriserad översättning behöver vi originaldokumentet eller en vidimerad kopia. Det går bra att skicka ett inskannat dokument till oss som bilaga i ett mejl, men då måste ni visa upp originalet när ni kommer för att hämta den färdiga översättningen hos oss. Vi måste se antingen originalet eller en inskannad kopia för att kunna ange pris och leveransdag.